Vzdelanie

V rokoch 2004-2009 som vyštudoval slovakistiku na Jagelovskej univerzite.

V roku 2017 som ukončil Školu slovenského práva otvorenú na Fakulte práva a administratívy Jagelovskej univerzity v spolupráci s Ústavom štátu a práva Slovenskej akadémie vied.

Skúsenosti

Tlmočením a prekladom zo slovenčiny do poľštiny a z poľštiny do slovenčiny sa zaoberám od roku 2008.

V rokoch 2008-2010 som spolupracoval s Poľnohospodárskou univerzitou Hugona Kołłątaja v Krakove, pre ktorú som konzekutívne tlmočil zo slovenčíny do poľštiny prednášky vedeckých pracovníkov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

V rokoch 2011-2019 som bol zamestnaný ako tlmočník a prekladateľ vo veľkých stavebných firmách, ktoré realizovali nasledujúce zákazky:

– výstavba poľskej diaľnice A4 v úseku Targowisko-Brzesko, zrealizovaná poľsko-slovensko-českým združením firiem Polimex-Mostostal – Doprastav – Metrostav,

– rekonštrukcia električkových tratí IKD v Košiciach, zrealizovaná slovensko-poľským združením firiem DÚHA a.s. – ZUE S.A,

– výstavba diaľnice D1 v úseku Budimír – Bidovce, zrealizovaná slovenskou pobočkou spoločnosti Skanska v spolupráci s poľskou pobočkou Skanska.

Od roku 2013 prekladám slovenské filmy premietané v rámci festivalu Kino na hranici v Tešíne/Českom Těšíne.

Prekladal som a tlmočil pre súkromné firmy, samosprávy a prekladateľské agentúry. V časti referencie nájdete skrátený zoznam zákazníkov, ktorí mi napísali odporúčací list.

Od roku 2020 som živnostník – ak potrebujete preklad alebo tlmočenie do/z poľštiny neváhajte ma kontaktovať.

21. februára 2020 som bol zapísaný do zoznamu úradných tlmočníkov a prekladateľov slovenčiny vedeného Ministrom spravodlivosti Poľskej republiky – záznam č. TP/79/20.