Neúradný preklad:

Zo slovenčiny do poľštiny od 45 PLN brutto za normostranu*

Z poľštiny do slovenčiny od 50 PLN brutto za normostranu*

*Normostrana neúradného prekladu je 1800 znakov textu vrátane medzier.

Úradne overený preklad:

Zo slovenčiny do poľštiny od 45 PLN brutto za normostranu**

Z poľštiny do slovenčiny od 50 PLN brutto za normostranu**

**Normostrana úradne overeného prekladu je 1150 znakov textu vrátane medzier.

Neúradné tlmočenie:

Konzekutívne: od 120 PLN brutto za hodinu

Simultánne: od 160 PLN brutto za hodinu

Úradne overené tlmočenie:

Cena dohodou.

Uvedené ceny sú orientačné. Cena konkrétneho prekladu závisí od náročnosti, tematiky, rozsahu a termínu realizácie. Cena tlmočenia nielen od náročnosti, tematiky a rozsahu ale aj miesta, na ktorom sa tlmočenie má uskutočniť.
Pre presné nacenenie ma prosím neváhajte kontaktovať.

Nie som platcom DPH.