Do zadowolonych klientów i pracodawców, którzy do tej pory skorzystali z moich usług należą m.in. (listy polecające od wymienionych podmiotów do wglądu zainteresowanych):

– Doprastav Polska Sp. z o.o.

– Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

– Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna w Rzeszowie

– Skanska S.A., Obszar Wrocław, Budownictwo Inżynieryjne

– Starostwo Powiatowe w Przemyślu

– Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

– Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Starej Ľubovni

– Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

– ZUE S.A., ul. Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków