Wykształcenie

W 2009 roku ukończyłem z wyróżnieniem filologię słowacką na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W 2017 roku ukończyłem Szkołę Prawa Słowackiego prowadzoną przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Słowacką Akademię Nauk.

Doświadczenie

Tłumaczeniami ustnymi i pisemnymi z języka słowackiego na język polski oraz w kierunku odwrotnym zajmuję się od roku 2008.

W latach 2008-2010 współpracowałem z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, dla którego wykonywałem tłumaczenia konsekutywne z języka słowackiego na język polski wykładów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki UR przez wykładowców Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze.

W latach 2011-2019 pracowałem jako tłumacz etatowy w dużych firmach budowlanych realizujących następujące kontrakty:

– budowa autostrady A4 na odcinku Targowisko-Brzesko, zrealizowana przez polsko-słowacko-czeskie konsorcjum firm Polimex-Mostostal – Doprastav – Metrostav,

– przebudowa linii tramwajowej w Koszycach na Słowacji, wykonana przez słowacko-polskie konsorcjum firm DÚHA a.s. – ZUE S.A,

– budowa słowackiej autostrady D1 na odcinku Budimír – Bidovce, zrealizowana przez słowacki oddział firmy Skanska wraz z polskim oddziałem Skanska.

Od 2013 roku wykonuję tłumaczenia filmów słowackich wyświetlanych w ramach festiwalu Kino na Granicy w Cieszynie/Czeskim Cieszynie.

Wykonywałem również tłumaczenia dla firm prywatnych, samorządów, biur tłumaczeń. W sekcji referencje znajduje się skrócony wykaz klientów, którzy wystawili mi listy polecające.

Od roku 2020 prowadzę własną działalność gospodarczą – jeżeli potrzebują Państwo tłumaczenia ustnego lub pisemnego z języka słowackiego lub na język słowacki, zapraszam do kontaktu.

21. lutego 2020 zostałem wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP – wpis nr TP/79/20 – nabywając tym samym uprawnienia do wykonywania tłumaczeń poświadczonych.